ભુલ થી થયેલો પ્રેમ મનુષ્ય ની દિશા બદલી નાખે છે ,

દિશા સાચી હોય તો દુનીયા બદલી નાખે છે,

પરન્તુ જો દિશા મા ભુલો પડ્યો તો મનુષ્ય ની દશા બદલી નાખે છે… !!!

 

– અભિજીત

Advertisements