સંગીત મા દર્દ હોય કે દર્દ મા સંગીત હોય , મજા તો બન્ને અવસ્થા મા આવે છે….!!!
– અભિજીત

Advertisements