તારી સજા એજ છે કે તને કોઇ સજા નઈ આપુ …..

– અભિજીત

Advertisements